צבעי מאכל והסכנה שלהם

לתלות על המקרר ולהשתמש

E-100 לא מזיק E-170 לא מזיק E-240 הפרעות
E-101 לא מזיק E-174 לא מזיק E-241 הפרעות
E-102 מסוכן E-175 לא מזיק E-250 מסוכן
E-103 לא מזיק E-180 לא מזיק E-251 מסוכן
E-104 לא מזיק E-181 לא מזיק E-252 מסוכן
E-105 לא מזיק E-200 לא מזיק E-260 עד 268-E לא מזיק
E-110 מסוכן E-201 לא מזיק E-300 לא מזיק
E-111 לא מזיק E-202 לא מזיק E-301 עד 309-E לא מזיק
E-120 מסוכן E-203 לא מזיק E-311 חשוד
E-121 לא מזיק E-210 מסרטן E-312 חשוד
E-122 לא מזיק E-211 מסרטן E-320 כולסטרול
E-123 מאוד מסרטן E-212 מסרטן E-321 כולסטרול
E-124 מסוכן E-213 מסרטן E-322 לא מזיק
E-125 הפרעות E-214 מסרטן E-325 עד 327-E לא מזיק
E-126 לא מזיק E-215 מסרטן E-330 מסרטן – הכי מסוכן
E-127 מסוכן E-216 מסרטן E-331 עד 337-E לא מזיק
E-130 לא מזיק E-217 מסרטן E-338 עד 341-E הפרעות לעיכול
E-131 מסרטן E-220 הורס ויטמין 12B E-400 עד 404-E לא מזיק
E-132 לא מזיק E-221 הפרעות במעיים E-406 לא מזיק
E-140 לא מזיק E-222 הפרעות במעיים E-407 הפרעות לעיכול
E-141 הפרעות E-223 הפרעות במעיים E-408 לא מזיק
E-142 מסרטן E-224 הפרעות במעיים E-410 לא מזיק
E-150 לא מזיק E-226 הפרעות במעיים E-411 לא מזיק
E-151 לא מזיק E-230 מסוכן E-413 לא מזיק
E-152 לא מזיק E-232 מסוכן E-414 לא מזיק
E-153 הפרעות למעיים ולעיכול E-233 מסוכן E-420 עד 422-E לא מזיק
E-160 לא מזיק E-236 לא מזיק E-440 לא מזיק
E-161 לא מזיק E-237 לא מזיק E-450 הפרעות לעיכול
E-162 לא מזיק E-238 לא מזיק  
E-163 לא מזיק E-239 מסרטן  
 

צבע מאכל - טרטרזין מאוד מסרטן.
צבעי צהוב, כסף וכחול – מסוכנים ביותר.


* חובר ע"י ביה"ח Villejuif בצרפת.

תגיות תזונה,